Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

II.4.4. Individuaalplaan

50. Doktoriõpe toimub doktoriõppe programmi tingimuste kohaselt individuaalplaani alusel, milles lepitakse kokku õppe- ja teadustöö kava kogu õppeajaks. Perioodiplaan on individuaalplaani osa, kus lepitakse kokku järgmise atesteerimisperioodi õppe- ja teadustöö kava.

51. Individuaalplaani koostab doktoriõppes õppija koostöös juhendajaga, mitme juhendaja korral kõigi juhendajatega.

52. Individuaalplaani esitab doktorant esimese aasta esimese atesteerimisaruandega.

53. Esimese semestri perioodiplaani sisestab doktorant õppeinfosüsteemi ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Järgmised perioodiplaanid esitab doktorant koos atesteerimisaruandega.

54. Individuaalplaani või perioodiplaani tuleb kirja panna ka doktoriõppe peatamine või akadeemiline puhkus ja õppeaega mõjutavad asjaolud järgmiselt:

54.1. perioodiplaani tuleb kirja panna doktoriõppe peatamine või akadeemiline puhkus eelnenud perioodil ning selle alusel kohandada järgmise atesteerimisperioodi õppe- ja teadustöö kava. Eelneva perioodiplaani muutmine on põhjendatud punktis 63 kirjeldatud juhul;

54.2. individuaalplaani, sealhulgas alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide puhul õppeaja muutmine on põhjendatud juhul, kui kogu õppeaja õppeja teadustöö kava on vaja ümber teha. Individuaalplaani muutmiseks tuleb juhendajaga kooskõlastatud muudatused esitada atesteerimiskomisjonile koos teiste atesteerimisdokumentidega.

55. Ekstern koostab perioodiplaani eksternina õppimiseks määratud aja kohta ja sisestab selle õppeinfosüsteemi kahe nädala jooksul pärast eksterniks arvamist.