Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

VIII.3. Eeskirja jõustumine


VIII.3. Eeskirja jõustumine

165. Tartu Ülikooli senati 26. aprilli 2013. a määrusega nr 5 vastu võetud ning 20. detsembri 2013. a määrusega nr 23, 25. aprilli 2014. a määrusega nr 6, 19. detsembri 2014. a määrusega nr 17, 24. aprilli 2015. a määrusega nr 5, 29. mai 2015. a määrusega nr 8, 27. novembri 2015. a määrusega nr 20, 2. mai 2016. a määrusega nr 5, 28. aprilli 2017. a määrusega nr 1, 27. aprilli 2018. a määrusega nr 4, 26. aprilli 2019. a määrusega nr 3, 31. jaanuari 2020. a määrusega nr 1, 29. mai 2020. a määrusega nr 6 ja 28. augusti 2020. a määrusega nr 10 muudetud õppekorralduseeskiri tunnistatakse kehtetuks.

166. Tartu Ülikooli senati 29. mai 2015. a määrusega nr 11 kinnitatud ning 28. aprilli 2017. a määrusega nr 1 ja 31. jaanuari 2020. a määrusega nr 1 muudetud tasemeõppes varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord tunnistatakse kehtetuks.

167. Eeskirja punkti 87.3.3 rakendatakse alates 2007/2008. õppeaastal saadud negatiivsete hindamistulemuste saamisest ning enne nimetatud õppeaastat saadud negatiivsetel hindamistulemustel ei ole punkti 87.3.3 mõttes tähendust.

168. Eeskirja punkti 87.8 rakendatakse alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele.

169. Enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilasel on õigus olla immatrikuleeritud korraga mitme õppekava alusel erinevatel kõrgharidusastmetel.

170. Rektoril on õigus kehtestada 2021/2022. õppeaastal oma käskkirjaga õppekorralduseeskirjast erandeid, mis on vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Rektor esitab senatile 2022. aasta veebruari istungiks aruande sügissemestril kehtestatud erandite kohta ja augusti istungiks aruande kevadsemestril kehtestatud erandite kohta.

171. Eeskiri jõustub 30. augustil 2021.