III.5.3. Oponent ja eelretsensent

 


131. Doktoritöö oponendiks ja eelretsensendiks saab määrata vastava eriala rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase, kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning kellel ei teki selle ülesande täitmisel huvide konflikti. Oponenti ja retsensenti loetakse huvide konfliktis olevaks, kui nad on doktorikraadi taotleja või tema juhendajaga seotud isikud korruptsioonivastase seaduse tähenduses, neil on või on olnud juhendaja ja juhendatava suhe või nad on viimase kümne aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud ühiseid publikatsioone või osalenud ühise teadusprojekti täitmises. Kui rektor ei otsusta nõukogu ettepanekul teisiti, peab vähemalt üks doktoritöö oponent olema väljastpoolt Eestit. Doktoritöö oponendiks võib olla ka eelretsensent