Doktoriõppe-ja õppekorralduseeskiri

Atesteerimine


II.5. Atesteerimine

37. Doktoriõppekava täitmist hinnatakse atesteerimisel. Doktorant arvatakse oma õppekava järgmise aasta üliõpilaseks ühe nominaalse õppeaasta (kahe õpitud semestri) möödumisel immatrikuleerimisest või viimasest üleviimisest õppekorralduseeskirja punktis 40 kirjeldatud korras, kui ta on nõutud mahus õppekava täitnud. Doktorandi oppekoormus määratakse õppekorralduseeskirja punkti 42 kohaselt.

38. Õpitud semester on semester, mille jooksul õppijal on õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja mil õppija akadeemiline puhkus või pikendatud nominaalne õppeaeg kestab alla poole semestrist.

39. Atesteerimine on atesteerimiskomisjoni hinnangu andmine doktoriõppes õppija edasijõudmisele oma õppekava õppe- ja teadustöös. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppes õppija individuaalplaani täitmist, sealhulgas antakse tagasisidet juhendamisele.

40. Atesteerimisel arvestatakse õppeainete läbimisel saadud ainepunkte ja atesteerimisel teadustöö eest antavaid ainepunkte.