Küsitluse lisamine

Sisus saab luua lihtsa küsitluse (Webform) andmete kogumiseks. Andmed salvestatakse Sisusse ja neid näevad vaid lehestiku omanikud. Andmeid on võimalik vaadata otse lehestikus või eksportida failina enda arvutisse.

Vt näidet: https://sisu.ut.ee/demo/node/6568

Kõigepealt tuleb luua tingimused küsitluse lisamiseks oma lehestikule:

 • avage oma lehestik, klõpsake menüüs Seaded – Luba / Keela rakendusi 
 • märkige OS Webform tulbas Enable linnukesega 
 • salvestage seadistus
 • uute küsitluse loomiseks tuleb valida menüüst Sisu - Lisa - Webform
NB! Lisage veebivormile kindlasti sissejuhatav tekst lahtrisse Body - just selle lahtri paremasse ülanurka ilmub väike hammasratas, millest avaneb küsimuste lisamise (Väljade haldus) ning tulemuste haldamise menüü. Märkige paremas servas Menüü sätted all linnukesega Menüülink.

Veebivormi küsimuste lisamiseks (Väljade haldus), üldinfo muutmiseks (Muuda veebivormi), seadistamiseks (Muuda seadeid) ja tulemuste haldamiseks (Tulemused, Vaata tulemuste analüüsi, Lae tulemused alla) klõpsake väikesel hammasrattal.

1

Kasutatavad küsimusetüübid on:

 • Kuupäev
 • E-post
 • Vahepealkiri
 • Fail - faili üleslaadimine; ette saab anda faili mahupiirangu ning lubatavad failiformaadid.
 • Maatriks - vastusevariandid paiknevad ridadena ning tulpadena. Tulpades on lahtrisse Valikud (Options) eraldi ridadele sisestatud väärtused ja ridadena on lahtrisse Küsimuste arv (Question) eraldi ridadele sisestatud väärtused:

Valikud (Options):

1|esimene tulp
2|teine tulp
3|kolmas tulp

Küsimuste arv (Questions): 

1|esimene rida
2|teine rida
3|kolmas rida

 • Peidetud
 • Vahetekst - tuleb sisestada kirjelduse (Description) lahtrisse.
 • Number - numbriline vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse, komakohad jm.
 • Lehepiir
 • Valikvastused - (raadionupp, märkeruut või rippmenüü). Lahtrisse Valikud (Options) tuleb lisada eraldi ridadele valikvastused järgmisel kujul:

1|esimene valik
2|teine valik
3|kolmas valik
4|neljas valik

Saab määrata, kas vastused tulevad etteantud või juhuslikus järjekorras.

 • Tekstiala - pikk vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse.
 • Tekstiväli - lühike vastus; ette saab anda vaikimisi väärtuse.
 • Aeg