Lehe sisu lisamine

Lehe sisu lisamine toimub tekstitoimeti kaudu. 

1

  1. Pildiga seotud sätted. NB! Pildi lisamiseks tuleb kasutada Media Browser nuppu (5).
  2. Lehe lähtekood HTMLi sisestamiseks.
  3. Vormingu eemaldamine. Soovitame seda kasutada kui olete sisu kopeerinud.
  4. Tabeli loomine ja seaded.
  5. Media Browser - meediumite lisamine nagu pildid, vistutatav sisu.
  6. Akordioni lisamine lehele
  7. Hüpikakna lisamine lehele
  8. Hüperlingi/lingi lisamine lehele.

1. Tekst

Teksti saab tekstitoimetisse otse kirjutada või teisest failist kopeerida. Kõige parem oleks kopeerida kujundamata teksti ja kujundada see Sisu@UT-s. Et üleliigsetest kujundustest lahti saada, tuleb soovitud tekstilõik hiirega aktiveerida ja klõpsata nupu Remove Format (3). Kui määrate teksti stiiliks Normal või Heading, siis saate hiljem css-na vastavaid stiile muuta.

Tabeli lisamiseks tuleb klõpsata nupul Table (4). Tabeli, ridade, tulpade ja ruutude seadeid saate muuta tabelil paremat hiirenuppu klõpsates.

2. Pilt

Pildi lisamiseks tuleb avada tekstitoimeti, panna kursor soovitud kohta ja klõpsata nupul Media Browser (5). Avanevas aknas Upload from your computer valida Select files to Add, otsida pilt, sisestada Alt text (tekst, mida kuvatakse, kui mingil põhjusel kasutajale pilti ei näidata). Pilt lisatakse tekstitoimetisse. Kord juba Sisu@UT-sse laetud pilt on hiljem leitav aknas lipikust Previously uploaded files.

Hiljem pildi paigutuse ja suuruse muutmiseks tuleb klõpsata tekstitoimetis pildil ja seejärel tekstitoimetis nupul Image (1). Selle asemel võib teha ka pildil topeltklõpsu. Pilti saab teksti kõrvale vasakule või paremale joondada ka samadest nuppudest, kust toimub teksti joondamine. Image Properties aknas aab muuta pildi suurust (soovitavalt ainult väiksemaks ning jälgides, et pildi proportsioonid oleks lukus (tabalukk kinni)), saab määrata pildi kaugust tekstist (VSpace ja HSpace, nt 10px), pildi piirjoone laiust (nt 1px).

2

Pildile saab lisada allkirja, mis on ülejäänud tekstist heledam ning paikneb pildi all pildi laiuselt. Allkirjaks muutub tekst, mis on sisestatud lehel Advanced lahtrisse AdvisoryTitle. Allkirja teksti muutmisrežiimis olles ei näidata - seda näeb pärast salvestamist vaatamisrežiimis.

3


Kui soovite pildi allkirjaks lisada pildi allikat (nt linki pildi veebiaadressi), tuleb ka see kopeerida lahtrisse AdvisoryTitle järgmiselt:

[val=Link href=veebiaadress]

Näiteks alljärgneva pildi allkirja puhul:

Roosad orhideed. <br>Allikas: [val= http://p1.pichost.me/i/13/1358832.jpg href=http://p1.pichost.me/i/13/13...

3. Audio

Audio lisamiseks pleierina tuleb alljärgnev kood kopeerida tekstitoimetisse html-režiimis klikkides nupul Source (2):

<audio controls="controls"> <source src="https://..." type="audio/mpeg"></audio>

Kolme punkti asemele tuleb kopeerida/kirjutada audiofaili aadress. Kuna vanemate veebilehitsejate jaoks oleks hea lisada pleieri alla (juhuks, kui pleier ei tööta) ka link audiofailile, siis saategi audiofaili aadressi pärast lingi lisamist sellel paremat hiirenuppu klõpsates - Copy Link Address (Google Chrome) või Properties (Internet Explorer). Jälgige, et audiofaili veebiaadressi alguses oleks kindlasti https.

Vt näidet: http://sisu.ut.ee/demo/home

4. Video

Video lisatakse kas veebilingina või embed-koodina ehk vistutatuna.

Kui video on UTTVs

Lähete seal vastava video lehele, klõpsate video all Embed. Kopeerige näidatav embed-kood (CTRL C). Pange kursor tekstitoimetis sobivasse kohta ja klikkige Media Browser (5) ning lipikul Embed from the web. Kleepige embed-kood aknasse (CTRL V). 

Kui video on YouTube-s

Saate selle video embed-koodi, klõpsates video all Share ja Embed. Kopeerige näidatav embed-kood (CTRL C). Pange kursor tekstitoimetis sobivasse kohta ja klõpsake Media Browser (5) ning lipikul Embed from the web. Kleepige embed-kood aknasse (CTRL V). 

Vt näidet: http://sisu.ut.ee//demo/home

5. Flash-animatsioon (.swf)

Animatsioon swf-failina tuleks esmalt lisada Sisus lehele manusena (Lisatud failid - tekstitoimeti järel) ja leht salvestada. Siis saate lisatud failil paremat hiirenuppu klõpsates valida Kopeeri lingi aadress (Copy Link Address) ning kleepida selle embed-koodi lõiku rasvases kirjas oleva osa asemele:  

<object type="application/x-shockwave-flash" data="https://sisu.ut.ee/sites/default/files/demo/files/animatsioon.swf" width="600" height="500">
<param name="movie" value="https://sisu.ut.ee/sites/default/files/demo/files/animatsioon.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /></object>

Animatsiooni mõõdud (näites width="600" height="500") muutke õigeks vastavalt enda animatsioonile.

Pange kursor Sisu lehe tekstitoimetis sobivasse kohta ja klõpsake Media Browser (5) ning lipikul Embed from the web. Kleepige parandatud embed-kood avanevasse aknasse (CTRL V). 

Vt näidet: https://sisu.ut.ee/demo/leht1-alam

6. Hüpikaknad

Teksti sees on võimalik osa sõnu muuta linkideks, mis avavad uue sisuga hüpikakna (nt sõnast avanev lisainfo, selgitus vm).

Hüpikakna lisamiseks aktiveerige soovitud sõna ja klõpsake tekstitoimetis nupul Insert jpopup (7). Valitud sõna on lahtris Title ja hüpikakna sisu tuleb lisada lahtrisse Description. Akna suuruse võita jätta ka määramata - see on vaikimisi määratud.

Vt näidet: http://sisu.ut.ee//demo/home

7. Peida-näita

See funktsioon võimaldab teksti vahele lisada mõtlemisülesandeid, lisalugemist jm, mis avaneb vastaval tekstil klikkides. 

Peida-näita funktsiooni lisamiseks aktiveerige soovitud sõnad ja klikkige tekstitoimetis nupul Insert Accordion (6). Valitud sõnad on lahtris Title ja peidetud sisu tuleb lisada lahtrisse Description.

Vt näidet: http://sisu.ut.ee//demo/home

8. HotPotatoes test

Kui olete loonud HotPotatoes programmiga enesetesti ja selle htm-failina eksportinud, saate selle integreerida enda sisupaketi lehele. Esmalt lisage htm-fail lehe alaserva manusena (Lisatud failid). Pärast lehe salvestamist saate parema hiirenupu abil lisatud faili veebiaadressi - Kopeeri lingi aadress (Copy Link Address). Avage uuesti leht toimetamiseks ja kleepige faili veebiaadress lehele, kirjutage http asemele https ning lisage veebiaadressi ette ja taha kolm nurksulgu. Nt. . Pärast salvestamist näidatakse otse teie lehel enesetesti.

Vt näidet: http://sisu.ut.ee/demo/hotpotatoes-test

9. iFrame

iFrame'i abil saab sisupaketi lehele integreerida välise veebilehe. 

NB! Integreeritava veebilehe aadress peab algama kindlasti https-iga (mitte http), vastasel juhul nende kuvamine blokeeritakse veebilehitseja poolt.

Veebiaadress tuleb lisada tekstitoimetis lehe sisusse kolmekordsete nurksulgude vahele.

Kui soovite, et integreeritud leht oleks nt kõrgusega 500px and laiusega 300px, tuleb veebiaadressi järele nurksulgude vahele lisada ka height=500px width=300px.

Vt täpsemalt: https://drupal.org/project/insertFrame  

Vt näidet: https://sisu.ut.ee/demo/node/4879

10. Manused (Lisatud failid)

Lehele saab lisaks eelpool toodule lisada ka manuseid - erinevas formaadis faile. Neid näidatakse sõltuvalt formaadist lehe lõpus erinevalt: pildifaile pisipiltidena ja teisi faile nimega ning mahuga.

Kui soovite manusena lisatud faili asendada samanimelise failiga, avage leht muutmisrežiimis, klõpsake manuse järel nuppu Edit/Replace ja valige uus fail. Nii ei muutu faili asendades faili nimi - sellele ei lisata automaatset versiooninumbrit.

2