Juhendid e-õppe kasutamiseks

Tartu Ülikoolis kasutatakse õppetöö toetamiseks ja mitmekesistamiseks mitmesuguseid erinevaid e-õppe võimalusi.

Liitumine Moodle'i listiga

Kui te soovite liituda Moodle'i listiga, kus jagatakse Moodle'i ja muude e-õppe võimalustega seotud infot, siis saatke e-kiri aadressile sympa@lists.ut.ee. Kirja pealkirjaks lisage tekst: SUBscribe ut.moodle ning kirja sisuosa võib jääda tühjaks.

Õppijate isikuandmete kaitse

Õppijate isikuandmete kaitsega seotud korduma kippuvad küsimused

Autoriõigused õppetöös

Vaata materjali autoriõigustest õppetöös (sh e-õppes)

Digitehnoloogiliste vahendite kasutamise juhendid

Käesolevale veebilehestikule on koondatud järgnevate digitehnoloogiliste vahendite kasutamise juhendid:

I Õpikeskkond Moodle

Moodle on keskkond e-kursuste loomiseks ja läbiviimiseks. Moodle'it kasutatakse kursuse õppematerjalide esitamiseks, suhtlemiseks õppijate ja õppejõudude vahel, õppimise hõlbustamiseks erinevate tegevuste abil, kodutööde esitamiseks, õppijate hindamiseks ning kursuse administreerimiseks.

II URKUND

URKUND on TÜ Moodle'i e-kursuste foorumites, ülesannetes ning õpikodades kasutatav plagiaadituvastussüsteem, mis võrdleb üliõpilaste poolt üleslaetavaid tekste internetis kättesaadavate materjalidega, TÜ raamatukogu kaudu kasutatavates andmebaasides olevate publikatsioonide ja üliõpilastöödega ning URKUNDi andmebaasis olevate tekstidega.

III Veebilehestike loomise vahend Sisu@UT

Sisu@UT vahend on mõeldud ülikooli teadus- ja õppetööga seotud temaatiliste sisupakettide, projektide ja konverentside veebilehestike ning portfooliote loomiseks.

IV E-portfooliote loomise vahend Mahara

Mahara on e-portfooliote keskkond, kus saab luua lehekülgi, pidada päevikut, luua digiCV, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada Moodle’is hindamiseks.

V LimeSurvey

LimeSurvey on keskkond veebipõhiste küsimustike koostamiseks ja küsitluste läbiviimiseks.

VI Videod

Videote tüübid, soovitused salvestamiseks ning salvestamise tarkvarade juhendid.

VII Veebiseminarid

Veebiseminaride pidamiseks pakub ülikool kahte vahendit: Big Blue Button ja MS Teams.

VIII Pilveteenused

Võimalused failide hoidmiseks pilves ja dokumentide ühistoimetamiseks.