Valimi moodustamine kvantitatiivuuringus


Tõenäoliselt teed otsuse, keda täpsemalt uurima hakkad, juba uuringu algetapis. Oluline on aga vahet teha, mis on populatsioonPopulatsioon – kogum kõigist teatud kriteeriumidele vastavatest juhtumitest  (ehk üldkogum)  ja mis on valimValim – valik populatsioonist, mille põhjal tahame teha üldistusi populatsiooni kohta .

Kvantitatiivuuringutes kasutatakse valimi koostamiseks tõenäosuslikke valimi koostamise meetodeid, mille puhul on teada populatsiooni iga üksuse tõenäosus valimisse sattuda. Tõenäosuslike meetoditega moodustatud valimid kvantitatiivuuringutes on enamasti väga suured, uuritavate arv võib küündida sadadesse või isegi sadadesse tuhandetesse.

Tõenäosuslikud valimi moodustamise viisid on näiteks lihtne juhuvalim (või juhuväljavõtt), kihtvalim, klastervalim jt. Täpsemat saad nende kohta lugeda õpibaasist SAMM ja Mikko Lagerspetzi õpiku (2017) alapeatükist „Erisugused valimid“ lk 168-171.

 

 

 

 

back forward