Teadustöö alused

Eetiliste probleemide ennetamine

Uurimistööga kaasnevatele eetilistele küsimustele  peab mõtlema juba uuringu algetapis.

Näiteks unustad intervjueeritavatele selgitamata, kuidas kogutud andmeid kasutad ning kus ja mis tingimustel töö tulemused avaldatakse. Kui puudub uuritavate selgesõnaline nõusolek uuringus osalemiseks ja kogutud andmete kasutamiseks, on halvemal juhul kogu uurimistöö luhta läinud.

Täpsemalt teadustöö eetika kohta saad teada selle kursuse moodulis “Teadustöö eetika.”