Teadustöö alused

TEST Akadeemiline petturlus

Olen eksamil juba kolm korda läbi kukkunud ja hirm eksmatrikuleerimise ees (kui ka järgmisel korral peaksin ebaõnnestuma) on suur. Kuna tegu on eksamiga, kus kirjaliku eksami sooritamist jälgivad assistendid (aine õppejõudu, kes mind nägupidi tunneb kohal ei ole), siis teen ettepaneku kursusekaaslasele, et ta läheks ja teeks 100 euro eest eksami ära minu eest. Tal endal on see juba kaks aastat tagasi sooritatud. Kursusekaaslane on reisile minemas ja lisaraha seega väga oodatud. Oleme kursusekaaslasega tegelikult üsna sarnase välimusega ka. Sõpru tuleb ikka aidata. Kuna eesmärk on sõpra aidata, siis ei ole tegu akadeemilise petturlusega.

Olen väga väsinud. Mul on väike laps, kes vajab kodus õhtuti pidevalt tähelepanu. Lisaks töötan täiskoormusega õpetajana. Sessioonõppes on aga sel semestril palju kodutöid ja nüüd olen suutnud ühe kodutöö tähtaja kuidagi ära unustada. Homseks on vaja  esitada tunnikonspekt, mille teema võisime ise valida. Õnneks leian  lihtsalt googeldades sobiva konspekti. Kustutan ära autori nime ja kirjutan oma asemele. Mõne koha teen töös natuke ka ümber.  Saadan töö ära. Tehtud! Nüüd saan ometi veidi perega olla. Kuna ma siiski väikeseid muudatusi töös tegin, siis ei ole tegu akadeemilise petturlusega.

Koostasin eelmisel aastal seminaritöö ja sain valmis varasemate uurimuste osa, mis sobiks väga hästi minu lõputöö teooriaosasse. Sain seminaritöö kaitsmisel selle eest ka kiita.  Seminaritöö vastutav õppejõud andis teada, et võime seminaritööd soovi korral täies mahus kasutada oma lõputöös. Selle kohta tuli meile ka postkasti kiri. Seega kopeerin oma seminaritööst lõigud julgelt lõputöösse. Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.

Olen väga väsinud. Mul on väike laps, kes vajab kodus õhtuti pidevalt tähelepanu. Lisaks töötan täiskoormusel õpetajana. Sessioonõppes on aga sel semestril palju kodutöid ja nüüd olen suutnud ühe kodutöö tähtaja kuidagi ära unustada. Homseks on vaja  esitada tunnikonspekt, mille teema võisime ise valida. Õnneks leian  lihtsalt googeldades sobiva konspekti. Kirjutan töö  algusesse selgelt, et kasutan konspekti, mille autor on õpetaja Mari Murakas ja leidsin konspekti aadressilt www. koolielu.ee. Kohad, milles tegin muudatusi, toon eraldi välja, et õppejõud näeks selgelt minu panust ja esitaks selle originaalautori osast. Viitan vastavalt instituudi nõuetele ja vormistan ka kasutatud kirjanduse allikakirja nõuetele vastavalt. Saadan töö ära. Tehtud! Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.

Kuna töötan täiskohaga õpingute kõrvalt, siis jäi  mul tänaseks eksamiks vähe aega valmistuda.  Õnneks saan istuma ühe püüdliku ja alati põhjalikult valmistuva üliõpilase lähedusse (istun kaldauditooriumis temast rea võrra ülevalpool). Kui õppejõud töid jagab, siis  vaatan kiiresti, mis rühma tööd „tubli tudeng“ teeb ja saan sõbraliku naabriga ära vahetada tööd selliselt, et teen eesistujaga sama töö varianti. Kiikan tööd kirjutades korduvalt tema tööd. Tulemusi teada saades olen küll veidi häiritud, et minu tulemus on hinde võrra madalam kui eesistujal, aga vähemalt on eksam sooritatud. Kuna ma olen tõesti töötav inimene ja aega on vähe, siis on ju mõistetav, et mõnikord harva selliste võtete kasutamine. Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.

Õppejõud andis teada, et võime arvestuse ajal kasutada loengumaterjale ja konspekti. Kasutan loengumaterjalide ja konspekti vaatamiseks oma mobiiltelefoni, sest kõik materjalid on mul sealtkaudu kättesaadavad. Lisaks googeldasin veidi ja küsisin ühe väikese asja ka Facebooki kaudu tuttavatelt. Seega ei tee ma ju midagi keelatut. Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.

Suhtlemisoskuse arendamine on teema, mis on üks läbivaid teemasid minu õppekavas. Seega oleme sel teemal koostanud ka erinevaid kirjalikke kodutöid. Järjekordse kodutöö kirjeldust lugedes mõistsin, et kombineerides oma varasemaid töid, saaksin selle esitada nüüd siis ka selle aine kodutööna. Kuna olen need tööd ise koostanud, siis ei ole minu enda poolt kirja pandu kopeerimine (tõstes töödest lõike kokku) ju midagi halba. Lisaks on õppejõud neid töid ka kõrgelt hinnanud. Oleks täiesti ebamõistlik ajakulu hakata uuesti selle teema kohta materjali otsima ja lugema. Kui ma selliselt toimin, ei ole tegu akadeemilise petturlusega.

Õppejõud ei palunud arvestuse sooritamise ajal materjale kotti panna. Kasutan tööd kirjutades loengumaterjale, aga kuna pole päris kindel, kas seda võib teha, siis vaatan salaja. Arvan siiski, et ma ei tee midagi lubamatut, sest õppejõud ju otseselt ei öelnud, et me ei või materjale kasutada. Tegu ei ole akadeemilise petturluse juhtumiga.  

Õppejõud andis teada, et võime arvestuse ajal kasutada loengumaterjale ja konspekti. Kasutan loengumaterjalide ja konspekti vaatamiseks oma mobiiltelefoni, sest kõik materjalid on mul sealtkaudu kättesaadavad. Õppejõud ju lubas materjale kasutada. Seega ei tee ma midagi keelatut. Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.

Kuna töötan õpingute kõrvalt täiskohaga, siis jäi  mul tänaseks eksamiks vähe aega valmistuda.  Lepin sõbraga kokku, et õpime kumbki pool materjalist ja vajadusel saadame eksami ajal üksteisele paberil kirju või võimalusel pilte/vastuseid telefoniga. Õnneks istub õppejõud kogu eksami aja oma laua taga ja saame rahulikult toimetada. Üldiselt arvangi, et kuna õppejõud ei kontrolli, siis tal ongi ükskõik ja seega ei ole meie tegevuses midagi halba. Kuna ma olen tõesti töötav inimene ja aega on vähe, siis on ju mõistetav mõnikord harva selliste võtete kasutamine.  Koostööoskus, mida selline teguviis arendab, on ju elus ka hästi oluline oskus. Tegu ei ole akadeemilise petturlusega.