Teadustöö alused

Infoallikate usaldusväärsuse hindamine

[[[https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=4d9fd92d-94cf-4fcc-a3e6-67d989f7afd6&v=1 height=”450]]]

vilve2.png

Iga leitud infoallika usaldusväärsust ja uurimistööks sobivust tuleb kontrollida. Infoallikate hindamiseks on kindlad reeglid. Eriti tähelepanelik peab olema vabast internetist leitud allikaid hinnates. 

Vasakul skeemil on loetletud olulised aspektid, mida info hindamisel silmas pidada.  

Alumisel skeemil on näha praktilise info hindamise etapid ning allikad, mille põhjal infot hinnata.

vilve1.png

Soovi korral lugege lisamaterjale infoallikate hindamise kohta https://sisu.ut.ee/info_hindamine

Kasutatud allikad