Teadustöö alused

Uurimistöö protsess ja teadusliku töö loogika

See moodul annab esmased teadmised teadustöö loogikast ja teadustöö protsessist. Mooduli läbimiseks on vaja läbi töötada lugemismaterjalid, lahendada mõtteülesanded ja enesekontrolli test.

Mooduli läbimise järel õppija:

  • on omandanud esmased teadmised akadeemilise uurimistöö protsessi kohta;
  • teab akadeemilise uurimistöö etappe;
  • tunneb olulisemaid uurimisviise ja -strateegiaid;
  • teab, kuidas kavandada ja läbi viia uurimistööd