Teadustöö alused

Enesetest: E-kataloog ESTER

Mitu raamatut üliõpilaste õpioskuste kohta leiate e-kataloogis ESTER Tartu Ülikooli raamatukogudes. Leidke Eesti märksõnastikust täpsed märksõnad ja tehke liitotsing kahe märksõnaga märksõna väljal (märksõnastikust võetud täpsete märksõnadega otsides ei ole vaja otsisõna tärniga katkestada). 

Mis on kõige laiem otsinguviis e-kataloogis ESTER?
Millistele küsimustele annab  e-kataloog ESTER vastuse?
Milliste märksõnadega on e-kataloogis ESTER kirjeldatud õpikut "Psühholoogia gümnaasiumile"?