Teadustöö alused

Lisalugemine

  • Blaikie, N. (2015). Designing social research: the logic of anticipation. Cambridge Malden (Mass) Polity Press.
  • Della Porta, D., Keating, M. (2008). Approaches and methodologies in the social sciences. Cambridge University Press.
  • Guba, E. G. (Ed.). (1990). The paradigm dialog. Sage publications.
  • Guba, E.G., Lincoln, Y. S. (1998). Competing Paradigms in Qualitative Research. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Toim), The Landscape of Qualitative Research: Theories and Issues. Sage: Thousand Oaks. 195-220.
  • Lagerspetz, M. (2017). Ühiskonna uurimise meetodid. Sissejuhatus ja väljajuhatus. Tallinn: TLÜ Kirjastus. Peatükk 3. Sotsioloogilised teadusideaalid. (lk 45-58).