Teadustöö alused

Google Scholar

Google Scholar otsib teadusartikleid, raamatuid ja uurimistöid. Tulemused sarnanevad teadusandmebaaside otsingutulemustega, kuid päringu tegemine sarnaneb tavalisele Google’ile.  Google Scholariga leitud artiklid võivad olla kättesaadavad nii tasulistes andmebaasides kui vabadel veebilehtedel. Google Scholar leiab neid erinevatest kohtadest. 

Kui Tartu Ülikoolile on ajakirjale juurdepääs ostetud (seda saab kontrollida e-ajakirjade portaalist A-Z), näevad Tartu Ülikooli liikmed täistekste ka koduarvutist, kui kasutada VPN ühendust. VPN ühenduse loomise kohta leiate infot ülikooli arvutiabi kodulehelt. 

Videos on eksitav info täpsema otsingu valimise kohta. See on muutunud. Täpsema otsingu vorm avaneb nüüd otsingukastist vasakul kome triibuga nupu all.

[[[https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=874564a7-612a-471b-ac9e-9972faa3bc58&v=1 height=450]]]

Huvi korral lugege lisaks  Teadusartiklid ja Google Scholar  – https://sisu.ut.ee/internetgymn/teadusartiklid-ja-google-scholar.