Teadustöö alused

Teaduseetika põhimõisted

Käesoleva õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade teaduseetika põhimõistetest ja vajalikud teadmised teadustöö eetilistest aspektidest, mis on abiks üliõpilase uurimistöö kirjutamisel. Õpiobjekt sisaldab teadustöö eetiliste aspektide kirjeldamist ja lahtimõtestamist, lisalugemist ja enesekontrolli testi.