Teadustöö alused

Sotsiaalteaduslikud paradigmad

Olles eelmises peatükis tutvustanud teadust üldiselt, vaatleme nüüd natuke lähemalt sotsiaalteaduste olemust. Videoloeng annab ülevaate peamistest lähenemistest (paradigmadest) sotsiaalteadustes.

Videoloeng