Teadustöö alused

Akadeemiline petturlus

Akadeemilise eetika (sh teadustöö eetika) üheks oluliseks osaks on akadeemilisest petturlusest hoidumine, seda nii teadus- kui ka õppetöös. Selles plokis tulebki käsitlusele akadeemilise petturluse teema. Mooduli läbinuna: oskate välja tuua akadeemilise petturluse sisu ja teate, missugused dokumendid reguleerivad Tartu Ülikoolis (ja kitsamalt sotsiaalteaduste valdkonnas) akadeemilise petturluse menetlemise korda ning missugused on akadeemilise petturluse tagajärjed; oskate tuua näiteid akadeemilise petturluse erinevatest liikidest ja olete teadlikud, kuidas akadeemilist petturlust vältida. 

Akadeemilise petturluse teemaploki läbimiseks arvestatud ajakulu on 5  tundi. Esmalt tutvuge videoloengutega “Akadeemilise petturluse olemus” ja “Akadeemilise petturluse tagajärjed ja juhtumite menetlemise kord.” Mõlema videloengu lõpust leiate mõtlemisülesanded/küsimused, mis suunavad teid mõtlema teie enda kogemustele akadeemilise petturlusega ja seadma eesmärke akadeemilise petturluse vabaks õpinguteeks. Teemaploki lõpus saate teema kinnistamiseks ja õpitulemuste saavutamise kontrollimiseks sooritada testi “Akadeemiline petturlus”.

Lisamaterjalide alt leiate lugemissoovitustena akadeemilise petturluse teemalisi uuringuid nii Eestist kui ka mujalt maailmast ja juhised plagiaadituvastusprogrammide kasutamiseks.