Teadustöö alused

Töö vormistamine ja viimistlemine

Hästi vormistatud ja viimistletud, keeleliselt korrektne töö loob sinu uuringust esmamulje ning mõjutab ka lõpphinnet. Jäta selleks piisavalt aega. Veel parem, tegele sellega jooksvalt kogu uurimisprotsessi jooksul.

Võib juhtuda, et satud ummikusse ja ei oska kuidagi oma uuringuga edasi minna. Abi võib olla sellest, kui tegeled vahelduseks tunni-paar või lausa päevakese töö vormistamisega – kontrollid töö vastavust nõuetele, ajades näpuga järge oma instituudi või teaduskonna kirjalike tööde juhendis. Vahelduseks korrastad viited ja viitekirjeid, loed olemasolevaid tekste üle, lood ja parandad töö struktuuri, kontrollid õigekirja jne. Ja nagu imeväel, leiad selle niidikese, mis viib sind edasi.

Täpsemad juhised, kuidas kirjutada akadeemilist teksti, leiad ainekursuse moodulist “Akadeemiline kirjutamine”.