Teadustöö alused

Süstemaatiline infootsing

Süstemaatiline infootsing tähendab otsingusõnade põhjalikku läbimõtlemist, sünonüümide, laiemate ja kitsamate mõistete ja seotud sõnade kaasamist ning omavahelist kombineerimist operaatoritega AND, OR ja NOT.

Otsingusõnu saab täpsustada Eesti märksõnastiku (http://ems.elnet.ee/) abil.  Märksõnad kirjeldavad teavikute sisu. Kasutage märksõnastikust  võetud sõnu otsingul, et saada täpsemaid tulemusi.

[[[https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=d34a39be-d938-4116-8bbe-eca15068d326&v=1 height=450]]]

Loogikaoperaatorite kasutamist näitlikustab The Boolean Machine

http://rockwellschrock.com/rbs3k/boolean/index.htm.

Klõpsake sellel lingil ning libistage hiirega üle klotside AND OR NOT ja vaadake, kuidas operaatorid töötavad.

  • AND piirab otsingut, päringus sellega ühendatud sõnad peavad kõik leitavates dokumentides esinema.
  • OR laiendab otsingut, esinema peab kas üks või teine (vähemalt üks) operaatoriga OR ühendatud sõnadest.
  • NOT kitsendab otsingut, esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda. Nii saab välistada mõne sõna esinemist leitavates dokumentides. 
Andmebaasi valimine. Üldised ja erialased andmebaasid

Teemakohaseid raamatuid ja artikleid aitavad leida kataloogid ja andmebaasid.

Raamatukogude kataloogid sisaldavad andmeid raamatukogudes leiduvate raamatute, ajakirjade ja muude teavikute kohta. Nad näitavad, millised teavikud on raamatukogudes olemas, kus nad raamatukogus täpselt asuvad ning kas soovitud teavik on hetkel kättesaadav või välja laenutatud. 

E-kataloog ESTER (http://www.ester.ee/) on Tartu ja Tallinna suuremate raamatukogude ühiskataloog. E-kataloog ei sisalda infot artiklite kohta.

Artikleid aitavad leida artiklite andmebaasid, mis sisaldavad infot väga paljudes ajakirjades ilmunud artiklikte kohta ja sageli ka linke artiklite täistekstidele.

Üldise sisuga andmebaasid sisaldavad infot erinevatest valdkondadest. Nt Eesti artiklite andmebaas ISE või EBSCO andmebaas Academic Search Complete. Need sobivad väga hästi nii mõnel üldhuvitaval teemal kui ka erialaseks infootsinguks.

Erialased andmebaasid koondavad infot ühe valdkonna või kitsama eriala ilmunud artiklite kohta, nt EBSCO andmebaaside all kättesaadavad haridusalane andmebaas ERIC, psühholoogia andmebaas PsycINFO, majandusalane andmebaas Business Source Complete jt. Enamasti sisaldavad nad infot ka muude väljaannete kohta, nt raamatud, konverentsimaterjalid, väitekirjad).

EBSCO Discovery  võimaldab otsida korraga enamikus Tartu ülikoolile avatud teadusandmebaasides ja muudes teadusinfo ressurssides.