Teadustöö alused

Akadeemilise petturluse olemus

Akadeemilise petturluse sisu on sõnastatud Tartu Ülikooli Õppekorralduseeskirjas (2017, lk 24) osas IX.10 paragrahvis 203, mille kohaselt on akadeemiline petturlus:

  • 203.1. õpiväljundite hindamisel selliste materjalide kasutamine, mida õppejõud ei ole sõnaselgelt lubanud kasutada;
  • 203.2. teadmiste lubamatu vahetamine (nt etteütlemine, mahakirjutamine jms) üliõpilaste vahel, kelle õpiväljundeid hinnatakse;
  • 203.3. teise üliõpilase eest õpiväljundite hindamisel osalemine;
  • 203.4. kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all või selle osade kasutamine nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
  • 203.5. iseenda töö uuesti esitamine samas või teises õppeaines, v.a juhul kui õppejõud on seda lubanud.
Järgnev, näidetega illustreeritud video annab ülevaate akadeemilise petturluse olemusest ja esitab soovitused, kuidas akadeemilist petturlust vältida.
motlemisulesanne-01-03.pngMõtlemisülesanne