Teadustöö alused

Allikate valik ja viitamine

Vilve Seiler (TÜ raamatukogu), kasutatud on ka Kärt Miili koostatud materjale.

See kursuse moodul annab teile teadmisi ja oskusi üliõpilastöödeks vajaliku teadusinformatsiooni otsimiseks. Tutvute infootsingu üldiste põhimõtetega, Eesti andmebaasidega ja nende otsinguvõimalustega, õpite kasutama otsinguportaali EBSCO Discovery ning teadusinfo otsinguvahendit Google Scholarit. Õpite ka info hindamist ning saate harjutada, kuidas teha viidete haldamise vahendi Zotero abil tekstisiseseid viiteid ja vormistada kirjanduse loetelu.

.