Teadusartiklid ja Google Scholar

Google Scholar on lihtne vahend teadusinfo leidmiseks internetist. Google Scholar leiab artikleid, raamatuid, sisukokkuvõtteid, preprinte, dissertatsioone, ülikoolide väljaandeid paljudest erinevatest allikatest, nii parooliga kaitstud kui vabadest andmebaasidest. GS järjestab tulemused küll relevantsuse järgi, kuid toob ettepoole teaduskirjastuste väljaanded ning enim viidatud artiklid. Seetõttu jäävad ülikoolide digiarhiivide materjalid nt (doktori- ja magistritööd) tulemustes tahapoole.

Hoolimata sellest, et Google Scholar näitab mõnikord ülisuurt otsingutulemuste arvu, on tegelikult loetelus kuni 1000 kirjet. Seega on sageli GS otsingutulemuste arv väiksem kui andmebaasides.

 

Kuigi Google Scholar ei ole otsinguvahendina lõpuni usaldusväärne ning ei  asenda andmebaasiotsinguid, on tal väidetavalt mitmeid eeliseid võrreldes EBSCO Discovery'le sarnaste otsinguviisidega (vt nt Aaron Tay (16. juuli 2015). 5 things Google Scholar does better than your library discovery service.  

  • Google Scholari infot uuendatakse sagedamini.
  • Leiab paremini vaba juurdepääsuga (Open Access) versioone. Allpool toodud otsingunäites saab täisteksti kätte Google Scholari kaudu, mitte andmebaaside ega EBSCO Discovery kaudu.
  • Google Citation Service on mugav ja teadlaste hulgas populaarsust koguv lisavõimalus.

Google Scholar võimaldab:

  • leida  infot ühest kohast;
  • leida lähedasi artikleid (Related articles), viiteid, autoreid, artikli erinevaid versioone (, All ... versions);
  • kasutades VPN ühendust, saada lihtsal viisil kätte erinevate kommertsandmebaaside täistekste, kui raamatukogul on neile juurdepääs ostetud;
  • olla kursis teadusala uute arengutega; 
  • jälgida iseenda ja teiste autorite artiklite viidatavust.

Artiklid võivad olla kättesaadavad nii tasulistes andmebaasides kui vabadel veebilehtedel. Google Scholar leiab neid erinevatest kohtadest. Otsingutulemuse allservas on näha, mitu eri versiooni artiklist leiti. Näiteks artikli Designing a guitar family versioonide hulgas on üks internetis vabalt kättesaadav. Kui Tartu Ülikooli Raamatukogus on ajakirjale juurdepääs (seda saab kontrollida e-ajakirjade ja e-raamatute kataloogist), näevad Tartu Ülikooli liikmed täistekste ka koduarvutist, kui kasutavad VPN ühendust (TÜ arvutiabi juhend). Teised peavad artiklite lugemiseks tulema raamatukokku kohale.

x

Samal teemal artikleid on võimalik leida lingiga Related articles. Artikli hindamise seisukohast on oluline jälgida, palju sellele on viidatud. Cited by näitab, millistes artiklites on sellele artiklile viidatud. Nende hulgast on ka võimalik leida samateemalisi artikleid.

Google Scholariga saab otsida võtmesõnade, autori nime ja ajakirja pealkirja järgi.

Näide. Sisestame Google Scholari otsingulahtrisse fraasi "folk ensembles", lisame sõna guitar. Klõpsame otsingukastist vasakul kome triibuga nuppu , valime Advanced Search ja vaatame päringut täpsema otsingu kastis.  Siin on lihtne otsingut konkreetsemaks teha. Vaikimisi on tulemused järjestatud relevantsuse järgi.

Google Scholari täpsem otsing.

Lihtotsingul saab päringu täpsustamiseks kasutada järgmisi käske:

  •  märk toimib kui NOT, välistades sõna otsingust. Näiteks –book välistab raamatute kirjed, kuid jätab sisse peatükid raamatutest ja kogumikest (need võivad olla ka täistekstina kättesaadavad)
  • "..." sõnad jutumärkide vahel moodustavad fraasi "juridica international", ka võib panna jutumärkidesse ühe sõna, siis otsitakse sõna täpselt sellisel kujul. 
  • intitle: üks sisestatud sõnadest peab esinema pealkirjas intitle: guitar folk music
  • allintitle: kõik sõnad peavad esinema pealkirjas allintitle: guitar folk music  
  • site: otsib tulemusi kindlalt veebiaadressilt site: ut.ee

Video Google Scholari otsingu kohta :

 http://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=874564a7-612a-471b-ac9e-9972faa3bc58

(video ja õppematerjal täiendavad teineteist, ei kattu täielikult)

Google Scholari otsingukasti servas ei ole enam videos nähtud noolega nuppu, täpsem otsing avaneb ülal vasakul kolme triibuga ikoonil klõpsates. Leitud artiklite all on nüüd videos nähtud lingi Cite asemel jutumärkidega ikoon. 

Kasutatud materjalid:

Blakeman, Karen. (2013). Google and Google Scholar for Research Information. http://www.slideshare.net/KarenBlakeman/scholar-research-information
Tay, A. (2015). 5 things Google Scholar does better than your library discovery service. http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com.ee/2015/07/5-things-google....