Teadusartiklid ja Google Scholar

Google Scholar on lihtne vahend teadusinfo leidmiseks internetist. Google Scholar leiab artikleid, raamatuid, sisukokkuvõtteid, preprinte, dissertatsioone, ülikoolide väljaandeid paljudest erinevatest allikatest, nii parooliga kaitstud kui vabadest andmebaasidest. GS järjestab tulemused küll relevantsuse järgi, kuid toob ettepoole teaduskirjastuste väljaanded ning enim viidatud artiklid. Seetõttu jäävad ülikoolide digiarhiivide materjalid nt (doktori- ja magistritööd) tulemustes tahapoole.

Hoolimata sellest, et Google Scholar näitab mõnikord ülisuurt otsingutulemuste arvu, on tegelikult loetelus kuni 1000 kirjet. Seega on sageli GS otsingutulemuste arv väiksem kui andmebaasides.

Kuigi Google Scholar ei ole otsinguvahendina lõpuni usaldusväärne ning ei  asenda andmebaasiotsinguid, on tal väidetavalt mitmeid eeliseid võrreldes EBSCO Discovery‘le sarnaste otsinguviisidega (vt nt Aaron Tay (16. juuli 2015). 5 things Google Scholar does better than your library discovery service.  

  • Google Scholari infot uuendatakse sagedamini.
  • Leiab paremini vaba juurdepääsuga (Open Access) versioone. 
  • Google Scholar Profiles  on mugav ja teadlaste hulgas populaarsust koguv lisavõimalus.

Google Scholar võimaldab:

  • leida  infot ühest kohast;
  • leida lähedasi artikleid (Related articles), viiteid, autoreid, artikli erinevaid versioone (, All … versions);
  • kasutades VPN ühendust, saada lihtsal viisil kätte erinevate kommertsandmebaaside täistekste, kui raamatukogul on neile juurdepääs ostetud;
  • olla kursis teadusala uute arengutega; 
  • jälgida iseenda ja teiste autorite artiklite viidatavust.

Artiklid võivad olla kättesaadavad nii tasulistes andmebaasides kui vabadel veebilehtedel. Google Scholar leiab neid erinevatest kohtadest.
Näide: Otsime artikleid mängulise õppimise kohta gümnaasiumiastmes ja valime Google Scholari täpsema otsingu vormi. Klõpsame Google Scholar’i avalehel üleval vasakul kolme triibuga nuppu  ja valime Advanced Search.

Siin on eraldi read fraasi sisestamiseks ja sünonüümide sisestamiseks, millest võib esineda üks või teine (with at least one of the words), rida sõnade sisestamiseks, mida soovitakse välistada, samuti saab siin määrata, kas otsingusõnu otsitakse tervest artiklist või ainult pealkirjadest. On võimalik valida, et otsitakse autori järgi või väljaande pealkirja järgi, on võimalik ette anda ajavahemikku.

s

Vaikimisi on tulemused järjestatud relevantsuse järgi. Google Scholari enda andmetel arvestatakse otsitulemuste järjestamisel täisteksti, kus see on avaldatud, kes on autor, kui sageli ja kui hiljuti sellele on viidatud teistes teadustekstides.

On võimalik sorteerida ka ilmumisaja järgi, siis kuvatakse ainult viimasel aastal ilmunud tööd. Kui soovime viimasel ajal ilmunud töid ja soovime saada paremaid tulemusi, siis on mõistlik valida vasakult ilmunud alates ja siis ikkagi sorteerida relevantsuse järgi, et saada ettepoole asjakohasemad tulemused.

On erinevaid võimalusi, kuidas artiklid võivad kättesaadavad olla. Tartu Ülikooli liikmed saavad lugeda nende artiklite täistekste, millele raamatukogu on juurdepääsu ostnud. Kui Google Scholar tunneb ära, et teil on õigus artiklite täistekste andmebaasides lugeda (kasutate VPN ühendust (TÜ arvutiabi juhend),  siis saate täistekstile juurdepääsu, artikli pealkirjal klõpsates ja paremal otsingutulemuste juures kuvatakse vastavate andmebaaside nimed. Kui sama Google’i kontoga sisenete mõnest teisest arvutist, siis mõned andmebaasid võimaldavad ka juurdepääsu. 

c

Ka teiste kasutajate jaoks, kes ei ole ülikooliga seotud, püüab Scholar leida ja välja tuua artikli versioone, mida on võimalik täistekstina lugeda, nt avatud juurdepääsuga artiklid, artiklid, millele kirjastused on andnud vaba juurdepääsu, preprindid e eeltrükid, artiklid ülikoolide ja muudes repositooriumides jne. Sel juhul on paremal leitud tulemuse juures pdf või html link ja veebilehe aadress. TÜ raamatukogus kohapeal saab lugeda ka TÜ-le avatud andmebaasides kättesaadavaid artikleid.

c

Otsingutulemuse allservas on näha, mitu eri versiooni artiklist leiti (All versions). Näiteks artikli Mobile game-based learning in secondary school versioonide hulgas on ka mitu internetis vabalt kättesaadavat.

https://lh6.googleusercontent.com/2kwRAnWdoNGeltNK50p26dOCCQLDhAMBa_WDGl7oJJWytqs_0rTsgrutenQ6-hW51MlBuK6lqLYFTUp5IQ5cySZ_zKRc_iQ-T0y9YRVsutbt70f0ADNXVoS5Q_AssySeqy7bJbOo

Samal teemal artikleid on võimalik leida lingiga Related articles.
Artikli hindamise seisukohast on oluline jälgida, palju sellele on viidatud. Cited by näitab, millistes artiklites on sellele artiklile viidatud. Nende hulgast on ka võimalik leida samateemalisi artikleid.
 

Tärnil klõpsates saate kirje lisada oma Google Scholari raamatukokku, selleks peab olema Google (Gmaili) kontoga sisse loginud. Näete oma kogutud artikleid klõpsates My Library.
Kui tahame kogu aeg kursis olla uute lisandunud tulemustega, saab ka tellida teavitust oma e-posti aaadressile. Selleks tuleb klõpsata otsingutulemuste lehel vasakul Create Alert ja sisestada oma meiliaadress, selleks ei pea olema Google kontoga sisse loginud. Kui uusi kirjeid lisandub, saate selle kohta teavituse.

Lihtotsingul saab päringu täpsustamiseks kasutada järgmisi käske:

  •  märk toimib kui NOT, välistades sõna otsingust. Näiteks –book välistab raamatute kirjed, kuid jätab sisse peatükid raamatutest ja kogumikest (need võivad olla ka täistekstina kättesaadavad)
  • “…” sõnad jutumärkide vahel moodustavad fraasi “juridica international”, ka võib panna jutumärkidesse ühe sõna, siis otsitakse sõna täpselt sellisel kujul. 
  • intitle: üks sisestatud sõnadest peab esinema pealkirjas intitle: guitar folk music
  • allintitle: kõik sõnad peavad esinema pealkirjas allintitle: guitar folk music  
  • site: otsib tulemusi kindlalt veebiaadressilt site: ut.ee

Video Google Scholari otsingu kohta:

Video asukoht: https://panopto.ut.ee/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=fefd8475-19f5-4115-8383-b10700bfe229

(video ja õppematerjal täiendavad teineteist, ei kattu täielikult)

 

Kasutatud materjalid:

Blakeman, Karen. (2013). Google and Google Scholar for Research Information. http://www.slideshare.net/KarenBlakeman/scholar-research-information. (1.02.2020)

Tay, A. (2015). 5 things Google Scholar does better than your library discovery service. http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com.ee/2015/07/5-things-google-scholar-does-better.html. (1.02.2020)