Uurimistöö käigus talletatakse palju informatsiooni, mis pärineb erinevatest allikatest ja on mingist aspektist kasulik. Enne nende kasutamist uurimistöös tuleb allikaid igakülgselt  hinnata, sõltumata sellest, kas info on leitud  raamatutest, artiklitest  või veebilehtedelt. Eriti tähelepanelik peab olema vabast internetist loeitud allikaid hinnates.

Hinnata tuleb ka info relevantsust - kas see vastab uurimistöö teemale ning on kirjutatud sobival tasemel. Käsitlus ei tohiks olla ülearu spetsiifiline ega ka lihtne.

Info hindamiseks on kindlad põhimõtted.
Vasakul skeemil on loetletud olulised aspektid, mida info hindamisel silmas pidada. 

Alumisel skeemil on näha praktilise info hindamise etapid ning allikad, mille põhjal infot hinnata.

Kasutatud materjalid:

How to Evaluate Sources : A Research Guide by Mike Palmquist.  http://bcs.bedfordstmartins.com/webpub/Ektron/ReWriting2e/ReWriting/Evaluate%20sources/evaluate_index.htm 

 Tutorials | UNC Chapel Hill Libraries.  http://library.unc.edu/instruct/tutorials/