Info hindamine

Korrektsus

korrektsus.png

Info esitamise korrektsus (ingl k ACCURACY) aitab hinnata, kas see on tõsiseltvõetav allikas uurimistöös kasutamiseks. Eelkõige torkab silma keeleline korrektsus, eriti emakeelsete tekstide puhul. Teadusartikli juures tuleb hinnata ka seda, 

  • kuivõrd autor nõustub teiste samateemaliste tööde autoritega ja kuidas ta oma argumente põhjendab,
  • kas esitatud argumendid on tõestatud, kas on lisatud tekstisiseseid viiteid, kas tööle on lisatud kasutatud allikate loetelu,
  • kas meetodit on kirjeldatud (uurimuslikes töödes).

VEEBILEHTEDELE saab igaüks infot riputada, seetõttu tuleb hindamisel arvestada,

  • kas veebilehel esitatakse tõestamata teooriaid, puuduvad viited valdkonna ekspertide töödele,
  • kuidas info veebilehele tekib (näiteks asutuse või organisatsiooni kaudu või sotsiaalmeedia vahenditega (vikipeedia, blogid, foorumid).  Sotsiaalmeediast leitud allikate hindamiseks võrrelge infot muudest allikatest leitud väidetega. Lugege ka õppematerjali Vikipeedia artikli hindamine.