Teadustöö alused

Toimetamine

Töö toimetamise etapis reeglina olulisi sisulisi muudatusi ei tehta, tähelepanu on õigekirjal, viitamis- ja  vormistusnõuetel.

Teksti toimetamisel tuleb oma teksti vaadata kõrvalseisja pilguga. Enne töö esitamist on kasulik taas kehastuda kriitiliseks lugejaks või paluda näiteks mõnel kaasüliõpilasel olla kriitiline sõber, kes teksti värske pilguga üle loeb.

Toimetamisel tuleb üle vaadata teksti ortograafia – abiks on siin kindlasti tekstitöötlusprogrammide õigekirja kontroll, kuid speller ei leia alati üles kõiki kirjavigu ning seetõttu on kasulik anda teksti lugeda ka nii-öelda kriitilisisele sõbrale. Ise teksti luues muutub selle lugemine automaatseks ning autor ei märka enam väiksemaid kirja- või trükivigu, kuna tähelepanu on tähendusel, mitte kirjakujul.

Kontrollida tuleb komakasutust, käänete korrektsust ja lausete lõpetatust ning korrektsust. Samuti tuleb üle kontrollida viitamine – kas kõik teiste autorite seisukohad on korrektselt viidatud, kas allikate loetelus on kirjas vaid need materjalid, millele tekstis on viidatud ja vastupidi; kas allikate loetelu on vormistatud vastavalt valdkonna nõuetele.

Lõpuks tuleb üle kontrollida ka vormistuse nõuetekohasus. Seejärel on töö esitamiseks valmis!

submitting_paper.jpg

Allikas: https://www.socomic.gr/en/2015/01/dear-contributor/