Teadustöö alused

Lugemine kui protsess

Lugemine on kirjutamisprotsessi oluline osa. Lugemis- ja kirjutamisoskus on omavahel väga tihedalt seotud. Oskus erinevaid tekste mõista ja koostada tähendab oskust teksti kaudu suhelda. Eelmises alateemas oli juttu teadusteksti konvenstioonidest ja teadusstiili tunnustest – nende tundmine lihtsustab oluliselt teadustekstide lugemist. Järgnev videoloeng annab ülevaate lugemisprotsessi erinevatest etappidest.