Teadustöö alused

Kirjutamine kui protsess

Kirjutamisprotsess koosneb mitmest etapist, mis ei kulge sugugi alati lineaarselt – tihti on vaja liikuda mingi etapi juurest tagasi eelmise juurde või tegeleda paralleelselt mitme etapiga korraga. Protsessis on olulised teema valik, mõtete, ideede ja ainestiku kogumine, mustandi koostamine, teksti struktureerimine, viimistlemine ja toimetamine. Järgnevalt peatutakse mõnel etapil lähemalt.

writers-block.jpg

Pilt aadressilt: https://www.thedutchphdcoach.com/writing/handy-advice-when-having-a-fear-to-write-or-writers-block-if-you-cant-write-write/