Allikate valik ja viitamine

Mooduli on koostanud Vilve Seiler, kasutatud on ka Kärt Miili materjale.

See kursuse moodul annab teile teadmisi ja oskusi üliõpilastöödeks vajaliku teadusinformatsiooni otsimiseks. Tutvute infootsingu üldiste põhimõtetega, Eesti andmebaasidega ja nende otsinguvõimalustega, õpite kasutama otsinguportaali EBSCO Discovery ning teadusinfo otsinguvahendit Google Scholarit. Õpite ka info hindamist ning saate harjutada, kuidas teha viidete haldamise vahendi Zotero abil tekstisiseseid viiteid ja vormistada kirjanduse loetelu.

Töötage läbi õppematerjalid. Õppematerjalide juures on enesetestid, mida saate sooritada korduvalt, nende testide tulemused kursuse hindamisel arvesse ei lähe. Saate neid kasutada omandatud teadmiste kinnistamiseks ning infootsingu oskuste harjutamiseks.

 

back forward