2. Hammaste lõikumine

Autor:  Riina Runnel

Hammaste alged tekivad juba looteeas, enne sündi.  Seetõttu mõjutab ema tervis ja toitumine lapse hammaste arengut. Arengu ja lõikumisaja järgi jaotuvad hambad piima- ehk ajutisteks hammasteks (dentes decidui)  ja jäävhammasteks (dentes permanentes).

Hammastumine ehk hammaste suhu lõikumine on kindlal ajavahemikul ja kindlas järjekorras toimuv protsess. Hammaskonnad jaotuvad piima- ehk ajutiseks hammaskonnaks  ning jäävhammaskonnaks. Nende vahel on periood, kus suus on mõlemat tüüpi hambad - see on vahelduvhammaskond.

Lisalugemiseks. Palju professionaalselt koostatud infot, mida sobib patsientidele jagada, leiab Eesti Ortodontide Seltsi kodulehelt (http://www.eestiortodont.ee/22003/patsiendile)