Hammaste anatoomia ja oklusioon

Jäävhammaste moodustumine ja lõikumine

Jäävhammaste algete areng algab 12. rasedusnädalal ja kestab kogu lapseea. Sündides on lõualuudes olemas 16 jäävhamba alged (8 kummaski lõualuus). Ülejäänud jäävhammaste alged tekivad ja mineraliseeruvad väikelapseeas.

Piimahammaste asendumine jäävhammastega ehk hammaste vahetumine algab enamasti 6. eluaastal alumise esimese intsisiivi asendumisega ja lõpeb (välja arvatud kolmandad molaarid, mis lõikuvad noorukieas) puberteedieas, 12. eluaasta paiku, teise jäävmolaari lõikumisel hambarea lõppu.

Esimese jäävhambana lõikub 6 aastaselt suhu 6. hammas ehk esimene jäävmolaar. Sellele järgneb alumiste esimeste jäävintsisiivide lõikumine, enne mida peaksid eemalduma samanimelised piimaintsisiivid.

Jäävhammaste lõikumise aeg:

hammaskond9.png

Lisalugemiseks. Materjali kinnistamiseks võid uuesti vaadata materjali, mis võtab õpitu põhipunktid ülevaatlikult kokku  https://www.hambaarst.ee/robot/76
Ülesanne. Praktikumideks vajalikku põhjalikumat informatsiooni hammaste arengust ja lõikumisest õpikust “Hammaste anatoomia, lõualuude ja hambumuse areng ning kasv” (Saag jt, 2011) 2. peatükist “Hammaste areng ja lõikumine” (lk 21-74) ja 4. peatükist “Hambumuse kujunemine” (lk 151-164).