Hammaste anatoomia ja oklusioon

Hamba krooni struktuurid

Hamba kroonil eristatakse olulisi struktuure nagu fissuurid, ehk vaod, köbrud jms, mis annavad hambale iseloomuliku kuju.

Sagarad ehk loobused on ümarad osad, millest hambad moodustuvad. Arengu jooksul need ühinevad omavahel, kuid jäävad üksteisest eraldatuks arenguvagudega.

struktuurid1.pngKöbrud (cuspes dentium) on oklusaalpinna kõrgemad, püramiidi- või koonusekujulised osad, millel on köbrutipp ja külgpinnad.

  • Köbrukesed on väiksemad kui köbrud ja need esinevad enamasti harva, variatsioonidena.
  • Tsingulum (cingulum) on eeshammaste lingvaalsel pinnal, hamba tservikaalses kolmandikus paiknev ümar kõrgendik.

struktuurid2.png

Harjad ehk liistud on hamba kõrgemad osad, mis jäävad köprude külgpindade vahele.

struktuurid3.png

  • Köbruhari  on köbrutipult (fissuuri) laskuv kõrgem osa, mis saab nimetuse vastavalt oma paiknemisele (kas bukaalne, lingvaalne, mesiaalne või distaalne).

Eristatakse:
peamist ehk triangulaarset harja, mis laskub köbrutipult hamba keskosa poole;
osadel hammastel lisaks põikiharja (ainult ülemistel molaaridel, hari kulgeb mesiopalatinaalselt köbrult distobukaalsele köbrule) ja risti- ehk transversaalset harja – tagumistel hammastel risti üle oklusaalpinna kulgev hari, mis on kombinatsioon kahest – bukaalsest ja lingvaalsest – triangulaarharjast.

  • Ääreliist või äärehari  on hamba mesiaalsel ja distaalsel äärel kulgev ümar kõrgem ala.

Lohk (fovea) on ümar või nurgeline süvend hambapinnal. Molaaridel ja premolaaridel on kolmnurkesed ehk triangulaarsed lohud, mis piirnevad ääreliistuga. Molaaridel on lisaks tsentraallohk, kus kohtuvad kõik arenguvaod.

struktuurid4.png

Fisuurid ehk vaod (fissures) on köprudevahelised madalamad alad, (arengu)vaod hamba oklusaalpinnal. Eristatakse esmaseid- ehk arenguvagusid ja teiseseid- ehk lisavagusid.

struktuurid5.png

Lõikeserv on ainult esihammastel.

struktuurid6.png

Mamelonid on esihamba lõikeserval paiknevad sakikesed, mis eristavad kolme sagarat, millest hammas on arenenud. Hiljem kuluvad need ühetasaseks lõikeservaks. Kulumata mamelonid hilisemas eas võivad olla üheks valehambumuse märgiks.

struktuurid7.png

anat3.png

Lisalugemiseks. Soovi korral saab põhjalikuma hamba anatoomiaga tutvuda inglisekeelsel lehel http://what-when-how.com/category/dental-anatomy-physiology-and-occlusion/