Hammaste anatoomia ja oklusioon

Pinnad ja suunad

Hammast ja tema pindasid ning samuti suundi  kirjeldatakse sageli ladinakeelse terminoloogiaga.

Igal hambal on viis pinda (eeshammastel neli pinda ja lõikeserv), millel on oma nimetused vastavalt paiknemisele. Välimine, vestibulaarne ehk suuesikmine pind (facies vestibularis) jaguneb omakorda eeshammaste osas huulmiseks pinnaks (facies labialis) ja mälumishammaste juures põskmiseks pinnaks (facies buccalis). Sisemine pind on lingvaalne ehk keelmine pind (facies lingualis). Ülalõuas kasutatakse ka mõistet palatinaalne ehk suulaemine pind (facies palatinalis). Suu keskjoone poole jääb mesiaalne ehk keskjoonmine pind (facies mesialis) ning sellest eemale distaalne ehk kaugmine pind (facies distalis). Tagumistel hammastel on lisaks mälumis- ehk sulgus- ehk hambumus- ehk oklusioonipind (facies occlusalis seu masticatoria).

Ülesanne. Hambaravi spetsiifikat arvestava terminoloogia õppimiseks kasuta õpiobjekti “Meditsiiniline terminoloogia suuõõne ja hammaste asendi kirjeldamisel” https://dspace.ut.ee/norepo/18374/.