Hammaste anatoomia ja oklusioon

Ülalõua kaniin

  • Lõikub suhu 10.-12. eluaastal
  • Hamba juure areng lõppeb 13.-15. eluaastaks
  • Keskmine pikkus 26,5 mm
  • Hambal on reeglina üks juur ning üks juurekanal
  • Juurekanali tipuosa kurvatuur kulgeb kas distaalsele, puudub või on suunaga labiaalsele

Ülalõua kaniini pulbiruumi kuju on vastavuses hamba väliskujuga ning koronaalselt on pulbiruum suur ja avar. Pulbiruum on avaram labiolingvaalselt ning pulbisarved reeglina puuduvad. Kui hamba krooniosas esineb prominentne köber palatinaalsel, siis leiab vastavas kohas ka pulbikambris prominentse pulbisarve. Juurekanal on lai koronaalses ja keskmises kolmandikus, aheneb tugevalt apikaalses kolmandikus ning lõpeb apikaalmulguga. Juure ristläbilõikes on juurekanali kuju ovaalne, kolmnurkne või elliptiline. Juurekanal paikneb juure tsentris. Võivad esineda mitmed lateraalkanalid juure tipuosas.

Anatoomilisi iseärasusi on täheldatud üliharva.