Hammaste anatoomia ja oklusioon

Suuesik

Suuesik (vestibulum oris) on ahas ruum, mis on piiratud väljastpoolt huulte ja põskedega ning seest hammaste ja alveolaarjätkega. Suletud suu korral liibuvad huuled ja põsed tuihedalt vastu hambaridasid.

Huuled ja põsed on moodustunud peamiselt miimilistest lihastest, mida katavad väljastpoolt nahk ning seest limaskest. Kohas, kus limaskest läheb üle alveolaarjätkele, saavad kokku liikuv ja liikumatu limaskest – see on suuesiku üleminekuvolt.

Viimase alumise molaari taga on retromolaarala ehk -lohk. See koht on ainuke, mis intaktse (ehk terve, puutumatu) hambarea korral suletud suus ühendab suuesikut suuõõnega.

Näo keskjoonel on huuled alveolaarjätkele kinnitunud ülemise ja alumise huulekidaga (frenulum labii superioris et inferioris). Sarnaseid, kuid vähem väljendunud põsekidasid võib esineda ka mujal suuesikus, enamasti ülemiste premolaaride piirkonnas.

suuesik.png

Jälgi fotol oleva proteesi äärte kuju ja kõrgust – need arvestavad nii suuesiku sügavust kui kidasid. Tsentraalsete intsisiivide juures on proteesi baasise osas sügav sisselõige – ruum ülemise huulekida jaoks.

Põse limaskesta avaneb ülemise teise molaari krooni serva kõrgusel kõrvasüljenäärme juha (ductus parotideus) väikese papillina (papilla parotidea) , mille keskel on avaus.

Kõrvasüljenäärme juha avanemisekoht (papill) põse limaskestal. Allikas: [val=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohrspeicheldr%C3%BCsenausgang_%28Parotis%29.JPG href=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohrspeicheldr%C3%BCsenausgang_%28Parotis%29.JPG]n