Hammaste anatoomia ja oklusioon

Ajutiste hammaste erinevused võrreldes jäävhammastega

Ajutised ehk piimahambad (dentes decidui) erinevad jäävhammastest (dentes permanentes) mõningate tunnuste osas, mis aitab vahelduvas hammaskonnas eristada, kumba hammaskonda hammas kuulub.

Piimahambad:

  • on värvuselt piimjasvalged, jäävhambad kollakamad;
  • on mõõtmetelt väiksemad;
  • kõvakudede paksus on väiksem;
  • pulbiõõs on avaram ja pulbisarved ulatuvad kõrgemale;
  • juurekanalid on avaramad;
  • molaaride juured on sihvakamad ja enam harali kui jäävhammastel.

Allikas: [val=http://medind.nic.in/jao/t10/i2/JIndianSocPedodPrevDent_2010_28_2_116_66753_u5.jpg href=http://medind.nic.in/jao/t10/i2/JIndianSocPedodPrevDent_2010_28_2_116_66753_u5.jpg]

Röntgenülesvõttel on näha veel lõikumata jäävhammaste alged (D33, 34, 35 ja 37). Jäävpremolaaride kroonid on nihkunud piimamolaaride juurte vahele. Esimene jäävmolaar (D36) on lõikunud oklusiooni tasapinda, kuid juuretipu moodustumine kestab.