Hammaste anatoomia ja oklusioon

Test: Hammaste juurte ja juurekanalite anatoomia

Test koosneb kaheksast küsimusest, milledest igal küsimusel on vastusevariantidena välja pakutud 4 väidet. Väidetest on õige vähemalt üks, kuid õiged võivad olla ka kõik neli. Hinnata tuleb kõiki väiteid eraldi! Testi tegemisel on eelduseks käesoleva õpiobjekti hamba anatoomia osa omandamine. Soovin edu!

Leia õige väide:

Märgi ära kahejuurelised hambad:

Leia õige väide:

Leia õige väide:

Märgi ära ühejuurelised hambad:

Ülalõua lateraalne intsisiiv:

Ülalõua esimese premolaari:

C-kujuline juurekanalisüsteem on:

Istmus on:

Ülalõua esimesel molaaril on:

Leia igale hambale õige nimetus!

koos2.png

A
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

B
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

C
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

D
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

E
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

F
ülalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua esimene molaar

Unselect

ülalõua esimene molaar

Unselect

alalõua esimene premolaar

Unselect

alalõua teine premolaar

Unselect

ülalõua lateraalne intsisiiv

Unselect

Millest koosneb terve hambapulp?