Hammaste anatoomia ja oklusioon

Sünnijärgne lõualuude kasv

Näo keskmise osa (sh ülalõua) kasv toimub kahe peamise mehhanismiga:

  • ülalõug nihkub koljupõhimiku kasvu tõttu passiivselt ettepoole
  • toimub intensiivne kasv ülalõuaõmbluste ja nina piirkonnas

Aktiivse kasvamise ajal toimub luu pinna remodellatsioon (luu apositsioon koos resorptsiooniga). Luud lisandub eeskätt ülalõua tagumisele osale (tuber maxillae) ja õmbluste piirkonda. Ülalõua eespinnal (fatsiasalsel) domineerivad resorptsiooniprotsessid. Ülalõug pöördub ja nihkub ette- ja allapoole.

  • Ülalõua laiuskasv (transversaalne kasv) toimub peamiselt suulaeõmbluses (sutura palatina mediana) ja alveolaarjätke (processus alveolaris) lateraalse pinna remodelleerumisel.
  • Eest-taha suunaliselt kasvab ülalõug peamiselt ülalõuaköbru (tuber maxillae) ja suulae-ülalõua õmbluse (sutura palatinatransversa)  kasvu ning lõualuu ümberpaiknemise arvelt.
  • Ülalõua kõrguskasv saadakse peamiselt suulae ümberkujunemise, hammaste lõikumise ja lõualuu ümberpaiknemisega.

5-pilt_1.jpg

Alalõua kasv on kuni puberteedieani suhteliselt ühtlane.

Alalõua kasv toimub:

  • liigesjätke (processus condylaris) kõhrel
  • alalõuaharu (ramus mandibulae) tagaserval
  • alveolaarjätkel (pars alveolaris)

5-pilt_2.jpg

Esmalt toimub lõualuude laiuskasv, seejärel pikkuskasv ja viimasena kasvab alalõug kõrgusesse.

Laiuskasv lõpeb enne viimast kasvuspurti, enne puberteeti, kuid kaniinidevaheline distants võib pärast 12. eluaastat isegi väheneda. Vähesel määra võivad lõualuud laieneda peale puberteeti tagumiste molaaride piirkonnas.

Alalõua pikkuskasv (ette ja alla) kattub puberteedieaga, kestes tüdrukutel umbes 14…15. eluaastani, poistel 18…19. eluaastani, pärast seda toimub vähene kasv ainult ette.

Lõualuude kasv kõrgusesse kestab ka noorukieas, lõppedes 20ndate eluaastate esimeses pooles.

Vaata! Vaata 3-dimensionaalset videot kolju kasvust ja arengust. Märka, kuidas näokolju proportsioonid kasvades muutuvad, millistes lõualuude osades ja mis suunas kasv toimub.

Growth and Development of the Human Craniofacial Skeleton from Beatrice Lau on Vimeo.

Allikas: http://vimeo.com/27264945