Hammaste anatoomia ja oklusioon

Suupõhi

Suupõhja (fundus oris) piirab eest ja külgedelt alveolaarjätke, taga ja külgedel läheb suupohi üle keeleks. Suupõhi koosneb lihastest, milledest olulisem on lai õhuke lihasplaat, nn suupõhja diafragma – lõua-keeleluu lihas (musculus mylohyoideus), mis jaotab suupõhja ülemiseks ja alumiseks osaks. Suupõhja lihased liiguvad neelamisel koos keeleluuga kaasa.

Suupõhja eesosas, keskjoonel paikneb keelekida (frenulum linguae), mille kõrvale jääb paariline keelealune lihake ehk sublingvaalne papill (caruncula sublingualis), mis on alalõuaaluse süljenäärmejuha (glandula submandibularis) suubumiskoht. Sellest jääb diagonaalsuunaliselt paiknev keelealune kurd ehk -volt (plica sublingualis), mis on tingitud keelealusest süljenäärmest (glandula sublingualis).

suupohi2.png