Hammaste anatoomia ja oklusioon

Parodont

Parodondiks  või periodondiks (periodontium) nimetatakse hammaste hoideaparaati – hambaid ümbritsevate ja toetavate kudede kompleksi, kuhu kuuluvad lõualuu alveolaarjätke (processus alveolaris), ige (gingiva), juuretsement (cementum)  ja periodontaalkiud (ligamentum periodontale seu alveolodentalia).

Ige (gingiva) katab alveolaarluud ja ümbritseb hamba kaelaosa, tõustes ja laskudes  koos emaili-tsemendipiiriga. Igeme kõrgem, hammaste vahele jääv osa on igeme papill (papilla).  Igeme ja hambakrooni vahele jääb igemetasku (sulcus gingivalis), mille sügavus on normaalselt 1-3 mm.

Igemetasku põhjas on tihedalt hambale liibunud ühendusepiteel, mis koos juuretsemendilt igemesse kulgevate igemekiududega (fibrae dentogingivalia seu cementogingivalia) on peamine kaitse, mis takistab mikroorganismide sattumist sügavamale kinnituskudedesse. Lisaks toestavad iget igemetevahelised ja -sisesed kiud.

Allikas: [val= http://www.kmperio.co.uk/_client_setup/RecedingGums.asp href=http://www.kmperio.co.uk/_client_setup/RecedingGums.asp]

Pane tähele! Terve ige on õhuke, tihedalt hambale liibunud ja õrnroosa värvusega nagu ülaloleval fotol. Kas märkasid siiski ühte erinevust? (Vastus)

Hammas kinnitub lõualuus alveooli ehk hambasompu. Lõualuu ja juurepinna vahele jääb umbes 0,1 mm laiune ruum, periodontaalpilu, mida täidab närvide ja veresoonterikas sidekude.

Hammas kinnitub lõualuusse kollageenist koosnevate periodontaalligamentide abil, mis amortiseerivad mälumisel tekkivaid jõude ja hoiavad hammast paigal. Kollageeenkimbud kulgevad eri suundades, kinnitudes alveooli seina ja  juuretsementi (lfibrae alveolodentalia seu cementoalveolares) või igemetesse ( fibrae alveologingivalia).

Kas tead? Näiteks vale harjamistehnika või parodondihaiguste puhul nihkub igeme piir (koos alveolaarluu kõrgusega)  apikaalsemale ja paljastub juuretsement ning hamba kliiniline kroon pikeneb. Seetõttu väheneb toestus hambale ja ülekoormusest tingitult tekib hamba suurenenud liikuvus mis võib viia hamba kaotuseni.

parodont2.png

Vaba ige liibub tihedalt vastu hammast ja nende vahele jääb igemetasku (sulcus gingivalis). Igemevagu on kerge sissetõmme igemel, kohas kus vaba ige algab ja näitab ligilähedaselt igemetasku põhja asukohta.  Kinnitunud ige ümbritseb alveolaarluud ja läheb üle liikuvaks suu limaskestaks. Piir liikuva ja liikumatu limaskesta vahel kannab nimetust mukogingivaalne ühendus.

parodont3.png

Kas tead? Parodondi ja periodondi mõisted on paralleelselt kasutuses, kuid neil on väike, nüansiline erinevus. Kas tead milline? (Vastus)