Hammaste anatoomia ja oklusioon

Alalõua esimene molaar

  • Lõikub suhu 6. eluaastal
  • Hamba juurte areng lõppeb 9.-10. eluaastaks
  • Keskmine pikkus 21 mm

Alalõua esimene molaar on suure krooniosaga kahejuureline hammas, mis lõikub jäävhammastest kõige varem. Juuri tähistatakse mesiaalne (M) ja distaalne (D). Mesiaalses juures on tavaliselt 2 juurekanalit, distaalses juures 1-2 juurekanalit. Hamba anatoomia on keeruline, kuna esinevad ka mõned variatsioonid.

Juurekanalite kurvatuurid: 

  • mesiaalne juur – distaalsele > sirge
  • distaalne juur – sirge > distaalsele

Pulbisarved (neid on neli) on suhteliselt väikesed ning pulbiruumi läbilõige on trapetsi-, rombi- või kolmnurgakujuline.

Distaalne (D) juur on ovaalse diameetriga, võib olla pisut lühem mesiaalsest ning selles paikneb enamasti üks lai juurekanal, mis on diameetrilt elliptiline, ovaalne või neerukujuline. Juur on massiivne, enamasti sirge. Tipuosas võib esineda kurvatuur distaalsele, harva ka lingvaalsele. Juur on laiem bukolingvaalselt, väiksema diameetriga mesiodistaalselt. Juurekanal on kogu ulatuses lai ning kitseneb alles mõned millimeetrid enne juure tipuosa. Kui juures paikneb kaks juurekanalit, siis juurekanaleid eraldab tihti dentiinisaareke. Juurekanalid võivad hargneda eraldiseisvateks juurekanaliteks ka alles juure keskosas, samuti võivad eraldi algavad juurekanalid liituda juure tipuosas üheks juurekanaliks.

Mesiaalne (M) juur on kõverusega distaalsele ning diameetrilt trapetsikujuline või ovaalne. Juurekanaleid on kaks – mesiobukaalne (MB) ja mesiolingvaalne (ML). Juurekanalid on tugevate kurvatuuridega, kõveram on mesiobukaalne juurekanal. Mesiaalsed juurekanalid võivad ühineda tipuosas või kulgeda eraldi juuretipuni välja. Juurekanalite vahel paiknevad ohtrad ühendused ehk istmused. Juurekanalid on reeglina kitsad ning diameeter kahaneb juuretipu suunas.  Ristläbilõikes võib  juurekanal olla ümar või ovaalne, kuid ühenduste korral neerukujuline või 8-kujuline.

Anatoomilisteks variatsioonideks on mesiaalses juures esinevad kolm juurekanalit või esineb 2 distaalset juurt (lingvaalne juur väike ja kõveram), kus mõlemas on üks juurekanal.