Hammaste anatoomia ja oklusioon

Vahelduv hammaskond

Sellist olukorda, kus suus on nii piima- kui jäävhambad, nimetatakse vahelduvaks hammaskonnaks.

Vahelduv hammaskond algab umbes 6.eluaastal kas esimese jäävmolaari või alumise  tsentraalse jäävintsisiivi suhu lõikumisega ja lõpeb viimase piimahamba ära tulemisega umbes 12.-13. eluaastal.

Tegelikult toimub hammaste vahetumine kahe lainena: esmalt vahetuvad 6…8. eluaastal intsisiivid (ja lõikub esimene jäävmolaar), siis on paariaastane paus ja seejärel vahetuvad küllalt lühikese aja jooksul (umbes 10…12. eluaastal) ka piimakaniinid ja -molaarid jäävkaniinide ja -premolaaride vastu.

Kas tead? Hammaste areng langeb kokku keha intensiivse kasvuperioodidega. Esimese jäävmolaari suhu lõikumine on märk lapse kiirest füüsilist arengust enne kooli. Seepärast kutsutakse seda hammast vahel ka “koolilapse hambaks” mis näitab lapse kooliküpsuse saabumist.
Pane tähele! Esimene jäävmolaar lõikub piimahammaste taha, hambarea lõppu, ilma et ükski piimahammas eemalduks. Seetõttu jääb selle hamba lõikumine vanemate poolt sageli märkamata ja seda peetakse ekslikult piimahambaks.

hammaskond3.png

8-aastase lapse ülemine hambakaar (foto on tehtud suupeeglit kasutades). Selles vanuses on vahetunud intsisiivid ning hambarea lõpus asuvad esimesed jäävmolaarid, mis sarnanevad oma kujult teise piimamolaariga, kuid on veidi suuremad. Kas näed kaniinide tipul kollakat lohku? Tegemist on füsioloogilisest kulumisest tingitud dentiini paljastumisega, sellest kollakam värvus.

Allikas: [val=http://rickwilsondmd.typepad.com/rick_wilson_dmds_blog/2011/01/dental-pulp-calcification-and-changes-with-age.html href=http://rickwilsondmd.typepad.com/rick_wilson_dmds_blog/2011/01/dental-pulp-calcification-and-changes-with-age.html]

Fotol on näha samas vanuses lapse hammaste rötgenülesvõttel piimamolaarid (vasakpoolne nool), millede all on moodustumas (jääv)premolaaride alged. Samuti on (pildi paremas servas) näha lõualuus oleva teise jäävmolaari alge. Suhu on lõikunud esimene jäävmolaar (parempoolne nool), mille juured on oma lõpliku pikkuse saavutanud, kuid juuretippude moodustumine alles kestab (juuretipu piirkonna laiem lehtritaoline osa).

hammaskond5.pngSellel fotol on näha sagedane kaebus, millega lapsevanemad hambaarsti juurde pöörduvad: väikelapsel on suus kaks rida hambaid – eemaldumata piimaintsisiivid ja nende taha, lingvaalsele, lõikunud jäävintsisiivid.

Kas märkasid, et fotol olevate piimahammaste vahele on tekkinud vahed ehk treemid? Selle põhjuseks on laste lõualuude intensiivne kasv enne jäävhammaste lõikumist – ettevalmistav periood hammaste vahetumiseks. Selline lisaruum on vajalik laiemate jäävhammaste hambaritta mahutamiseks.

Kas tead? Vaata eelnevat fotot, mis  iseloomustab hästi ajutiste ja jäävhammaste eripärasid. Milliseid erinevuseid märkad? (Vastus)

Periood, kus piimakaniinid ja -molaarid asenduvad jäävkaniinide ja -premolaaridega, on vajadusel väga sobiv ortodontilise ravi läbiviimiseks.

Allikas: [val=http://www.archwired.com/phpbb2/viewtopic.php?f=9&t=41597&start=15 href=http://www.archwired.com/phpbb2/viewtopic.php?f=9&t=41597&start=15]

Fotol on näha esimestele jäävmolaaridele asetatud võrud ja hammastele fikseeritud kaar, mille abil luuakse ruumi palatinaalse asetusega lateraalsetele intsisiividele.

Kas tead? Mõnikord on ruumi saamiseks vaja mõned hambad eemaldada. Vaata fotot – kas oskad arvata, millised hambad on eemaldatud? (Vastus)