Hammaste anatoomia ja oklusioon

Suulagi

Suulagi on kumer ja jaguneb kaheks – ees luuliseks suuõõnt ninaõõnest eraldavaks kõvasuulaeks ning taga pehmesuulaeks. Nendevaheline piir on palpeeritav  või määratav  värvierinevusega. Pehmesuulagi (palatum molle) võtab osa neelamiseks vajaliku rõhu tekitamisest ning teatud häälikute moodustamisest. Pehmesuulae keskele jääb kurgunibu (uvula).

Kõvasuulae (palatum durum) limaskest on väheliikuv ja tihedalt allasuva luulise suulaega seotud ning moodustab suulae eesmises osas ristikurdusid. Ülemiste tsentraalsete intsisiivide taha jääb kõrgem limaskesta moodustis – intsisiivpapill, mis katab kohta, kust väljuvad suulae eesmist osa innerveerivad närvid. sellest edasi, kõvasuulae keskjoonel, kulgeb suulae õmblus.

suulagi.png

Kas tead? Miks on hambaarstitöös oluline teada ja määrata kõva- ja pehmesuulae piiri? (Vastus)