Hammaste anatoomia ja oklusioon

Avaleht

Kursus “Hammaste anatoomia ja oklusioon” on anatoomia süvendatud osa suuõõnest ja hammastest, mõeldud  eelkõige hambaarstiteaduse üliõpilastele. Kursus on üles ehitatud teemadena, mis tutvustavad hammaste ehitust, lõikumist ja toimimist (hambumust) ning suuõõne struktuure. Materjal katab loengumaterjali ja annab juhised iseseisvaks õppimiseks.

Kursuse läbinud üliõpilane:

  1. Teab ja oskab nimetada jäävhamba osasid korrektsete terminitega
  2. Tunneb normaalse hamba anatoomiat ja biomehhaanikat
  3. Oskab kasutada üldlevinut hammaste märkimise numeratsiooni
  4. Teab ja oskab kirjeldada hammaste asendit hambakaares ja tugistruktuure
  5. Teab ja oskab defineerida normaalset hambumust, oskab nimetada levinumaid hambumusanomaaliaid
  6. Tunneb ära ning oskab kirjeldada jäävhamba väliskuju
  7. Pärast praktikumi (hambakrooni rekonstrueerimist vahamodelleeringuga) oskab  taastada jäävhamba kuju

Kursuse (loodud 2015-2019) autor: hambaarst Riina Runnel, Tartu Ülikooli Stomatoloogia kliiniku suu- ja hambahaiguste õppejõud
Kaasautor: dr Anne-Ly Elhi (Tartu Ülikooli Stomatoloogia kliinik) – peatükk “Hammaste juurte ja juurekanalite anatoomia”
Kasutatud viiteid dr Triin Jagomägi ja dr Rita Nõmmela õppematerjalidele (autorite nõusolekul)