Kursus "Hammaste anatoomia ja oklusioon" on anatoomia süvendatud osa suuõõnest ja hammastest, mõeldud  eelkõige hambaarstiteaduse üliõpilastele. Kursus on üles ehitatud teemadena, mis tutvustavad hammaste ehitust, lõikumist ja toimimist (hambumust) ning suuõõne struktuure. Materjal katab loengumaterjali ja annab juhised iseseisvaks õppimiseks.

 • img_1759.jpg

  Kas kõik on olemas?

 • img_1812_1.jpg

  Kas kõik on korras?

 • img_2269.jpg

  Mis hammas see küll on?

Kursuse läbinud üliõpilane:

 1. Teab ja oskab nimetada jäävhamba osasid korrektsete terminitega
 2. Tunneb normaalse hamba anatoomiat ja biomehhaanikat
 3. Oskab kasutada üldlevinut hammaste märkimise numeratsiooni
 4. Teab ja oskab kirjeldada hammaste asendit hambakaares ja tugistruktuure
 5. Teab ja oskab defineerida normaalset hambumust, oskab nimetada levinumaid hambumusanomaaliaid
 6. Tunneb ära ning oskab kirjeldada jäävhamba väliskuju
 7. Pärast praktikumi (hambakrooni rekonstrueerimist vahamodelleeringuga) oskab  taastada jäävhamba kuju