Kliimamuutustega kohanemine: Kuumus


Kellele on õppematerjal mõeldud?

Õpiobjekti sihtrühm: 2. ja 3. kooliaste, 6.–9. klass.

Soovituslikud õppeained tegevuse läbiviimiseks: ajalugu, loodusõpetus, kodundus

Õppematerjal võimaldab õpetajatel saada uusi teadmisi kliimamuutustest põhjustatud kuumalainetes toimetuleku kohta. Keskendume ka minevikukogemusele, kuidas on varem säilitatud toiduaineid.

Õppematerjali tutvustus

Õpiobjekti eesmärk: tuua kliimamuutuste temaatika õpilaste teadmistesse läbi kuumalainete, nende mõjust organismidele ja toidulauale, tutvustada keskkonna- ja kliimamuutuste vahelisi seoseid. Kaheosalises õppevahendis lähenetakse probleemide tutvustamisel läbi erinevate vaatenurkade. Esiteks läbi organismide toimetuleku ja kohandumise soojeneva kliimaga. Teiseks lähenetakse läbi kliimamuutuste mõju toiduainete säilitamisele, kus pööratakse enam tähelepanu minevikus kasutatud praktikatele.

Õppevahendi õpiväljund: Õpilane mõistab kliimamuutuse globaalseid keskkonnamõjusid, mis teda otseselt kuuma kaudu mõjutavad. Õpilane näeb seoseid enda ja minevikus rakendatud praktikate vahel toimimiseks kuumalainete ajal.

Kuidas õpiobjekti kasutada?
Õpiobjekt koosneb kahest moodulist. Esimene moodul viiakse läbi klassiruumis ühiselt kahe 45-minutilise tunni jooksul. Sellele eelneb individuaalne kodune töö. Teise mooduliga jätkatakse järgmises tunnis, samuti kahe 45 minutilise tunni jooksul. Õppetegevuses kasutatakse erinevaid meetodeid – arutelud, rühmatööd, katsed.

Hindamine

Õpilaste (2. ja 3. kooliastme) kliimateadlikkuse hindamiseks on õpiobjekti lõpus allpool toodud välja õpetaja jaoks valik küsimusi. Need sisulised küsimused sobivad nii hindamisvahendina õppeprogrammi siseselt, tagasipeegeldamise eesmärgil, kasutada arutelu juhtimiseks, või õppematerjalist tagasivaatava kokkuvõtte tegemiseks.

Autorid: Heli Aomets ja Kaarel Vanamölder

Lisaks käesolevale õpiobjektile on põhikooli II ja III kooliastme õpetajatele mõeldud veel järgmised õpiobjektid