Avaleht

Euroopa majanduspiirkonna rahastatavas projektis „KLIIMATEADLIK – Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“ keskendume kliimahariduse edendamisele Eestis. 

Sellelt kodulehelt leiate projekti KLIIMATEADLIK raames loodud õppevahendid. Esimesse õppevahendisse „Kliimamuutuste ABC“  on kokku võetud tänapäevased teaduspõhised arusaamad kliimamuutustest.

Rõõmsat õppimist!

Projekt “Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks”


Käesolev õppematerjal on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õppematerjali varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile, Tallinna Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile ja Bergeni Ülikooli Loodusmuuseumile. Õppematerjali on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õppematerjali ei ole lubatud kasutada ärilistel eesmärkidel. Õppematerjali igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õppematerjali pole lubatud muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel.