Õppematerjalid erinevatele haridusastmetele ja huviharidusele

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Esitatud teaduspõhised õppematerjalid on mõeldud kõikidele haridusastmete ja huvihariduse õpetajatele kliimamuutustega seotud teemade käsitlemiseks erivanuses õppijatega. Loodame, et esitatud õppetegevuste rakendamine aitab kaasa õppijates ökoloogilise maailmavaate kujunemisele ja keskkonnahoidlike käitumismustrite tekkimisele ning annab oskused muutuva kliima tingimustes toime tulla.

Õppematejali ülesehitus

Õppematerjalid on koondatud kolme suurema teema alla: Elurikkus, muutused keskkonnas ning tootmine ja tarbimine. Iga teema alt leiavad õpetajad haridusastmete (sh huviharidus) kaupa juhised kliimamuutustega seotud õppetegevuste läbi viimiseks.

Õppematerjalide autorid: Lehte Tuuling, Katrin Saluvee, Margit Pelli, Mirjam Köster, Kaire Jõgi, Aigi Kikkas, Ele Pedassaar, Elina Malleus-Kotšegarov, Grete Arro, Aet Annist, Jaanus Terasmaa, Triinu Jesmin, Helen Semilarski, Helin Semilarski, Ana Valdmann, Tuul Sepp, Karin Nurme, Mikko Buht, Veljo Kabin, Merrit Shanskiy, Jürgen Aosaar, Evelin Jürgenson, Merilin Noormets, Ülle Liiber, Birgit Viru, Marie Johanna Univer, Liisi Jakobson, Erko Jakobson.

Õppematerjalid on loodud 2023 – 2024. aastal

Projekt “Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks”