Hammaste anatoomia ja oklusioon

Oklusioonitasapinnad

Oklusiooni ehk sulguse (occlusio) all mõeldakse vastaslõualuude hammaste vahelist kontakti – nii siis kui kontakt hammaste vahel on maksimaalne (tsentraalne oklusioon) kui lõua liikumise ajal.

Hammaste oklusioonitasapind ei ole lame, seda iseloomustavad kaks erinevat kaardus joont – Spee ja Wilsoni kõverad.

Allikas: [val=http://www.intelligentdental.com/2012/05/06/curve-of-spee/ href=http://www.intelligentdental.com/2012/05/06/curve-of-spee/]

Spee kõver (joonisel A) kulgeb mõtteliselt mööda alalõua mälumishammaste oklusaalpinda eest taha suunas, olles sagitaalne oklusioonikurvatuur. Alumise hambakaare võib jagada kolmeks segmendiks, mille koronaalne tasapind on kaardus joon, mis:

  • tõuseb kumeralt eeshammaste osas, kaniinist alates;
  • keskmises osas kulgeb kaniini distaalsest servast kuni esimese jäävmolaari mesiobukaalse köbruni sirgelt;
  • sealt edasi, tagumises segmendis, tõuseb taas ja ideaalis läbib mõtteliselt alaloualiigese pähiku.

Alalõuas on Spee kurv nõgus, ülalõuas kumer.

Wilsoni kõver (joonisel B) on kaarduv transversaalne oklusioonikurvatuur, mis kulgeb frontaaltasapinnas U-kujuliselt läbi mälumishammaste bukaalsete ja lingvaalsete köbrutippude. Alalõuas on see kurv nõgus, ülalõuas aga kumer.

* Hammaste kulumisel (vanusega, hammaste krigistamisel, valehambumuse vms puhul) muutuvad eelnimetatud kurvid lamedamaks, tasapinnalisemaks.